help-circle
rss

Organizacja non-profil Internet Archive wypożyczająca w internecie zeskanowane książki, została w 2020 roku pozwana przez 4 duże wydawnictwa. W zeszłym tygodniu przegrała sprawę - nowojorski sąd orzekł, że organizacja naruszyła prawa autorskie, miała bowiem prawo jedynie do skanowania i wypożyczania książek z domeny publicznej. Internet Archive zapowiedziało już, że zaskarży decyzję sądu.


cross-postowane z: https://szmer.info/post/300965 > Prywatny klucz SSH GitHuba na krótko pojawił się w publicznym repozytorium. Według samego GitHuba nie chodziło o atak z zewnątrz i żadne dane klientów nie wyciekły. Klucz dotyczył użytkowników korzystających z RSA - i ci proszeni są o usunięcie starego, ujawnionego klucza i wymienienie go na nowy. Problem nie dotknął osób używających kluczy ECDSA lub Ed25519. > Więcej informacji: https://github.blog/2023-03-23-we-updated-our-rsa-ssh-host-key/

cross-postowane z: https://beehaw.org/post/314495 > Posunięcie to jest następstwem podobnych ograniczeń nałożonych na TikTok w krajach demokratycznych w związku z obawami o chińskie powiązania popularnej aplikacji do dzielenia się wideo. Ale francuska decyzja objęła również inne platformy szeroko wykorzystywane przez urzędników państwowych, ustawodawców i samego prezydenta Emmanuela Macrona.

Wojska ścigają się w opracowywaniu broni, które pewnego dnia mogłyby bezpośrednio zaatakować lub wyłączyć ludzkie umysły. Ryzykujemy ignorując ten kontekst pisze prof. Nita Farahany. Uwaga od tłumacza. Cognitive warfare może tłumaczyć jako wojna poznawcza albo wojna kognitywna. To drugie może być mniej zrozumiałe, ale mam wrażenie, pozawala unikąć pewnych nieporozumień. [SJP PWN](https://sjp.pwn.pl/slowniki/kognitywny.html): kognitywny «mający związek z poznawaniem świata lub badaniem procesów poznawczych». Jeśli uważacie, że to złe tłumaczenie zapraszam do dyskusji w komentarzach. [Przetłumaczone chińskie raporty wojskowe](https://www.washingtontimes.com/news/2021/dec/29/pla-brain-control-warfare-work-revealed/) sugerują, że działania wojenne przesuwają się z niszczenia ciał do paraliżowania i kontrolowania umysłu przeciwnika. Doprowadziło to administrację Bidena do [wezwania chińskich właścicieli TikToka do sprzedaży swoich udziałów w aplikacji lub zablokowania aplikacji w stanach](https://www.cnn.com/2023/03/15/tech/tiktok-cfius/index.html), pierwszego aktu przedłużającej się gry w kotka i myszkę w szerszej strategii zwalczania wojny poznawczej - z ludzkim umysłem jako polem bitwy. O ile blokada dostępu do TikTok może trafić pierwszego, najgrubszego przeciwnika, nie mierzy się realnie z ogólnym przesunięciem w kierunku wojny poznawczej jako [szóstej domeny operacji wojskowych](https://hal.science/hal-03635898/document), obejmujących kampanie wpływu Chin na TikToku, masowe zbieranie danych osobowych i biometrycznych od obywateli amerykańskich i ich wyścig w celu opracowania broni, która mogłaby pewnego dnia bezpośrednio zaatakować lub wyłączyć ludzkie umysły. Ignorujemy ten szerszy kontekst na własne ryzyko. W listopadzie 2020 roku François du Cluzel, kierownik projektu w Nato Act Innovation Hub, [wydał raport zatytułowany Cognitive Warfare](https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2021-01/20210122_CW%20Final.pdf), identyfikując domenę ludzką wobec państw ścigających się w celu uzbrojenia neuronauki. Rząd USA [umieścił na czarnej liście chińskie instytuty i firmy](https://www.cnbc.com/2021/12/16/us-blacklists-34-chinese-entities-over-human-rights-abuses-brain-control-weapons.html), które jego zdaniem pracują nad niebezpiecznymi "procesami biotechnologicznymi w celu wspierania chińskich wojskowych zastosowań końcowych", w tym "rzekomej broni kontrolującej mózg". Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (PLA) prowadzi znaczne inwestycje w operacje w domenie kognitywnej, w tym rozwój AI w inspirowanym mózgiem oprogramowaniu, osprzęcie i podejmowaniu decyzji. Nathan Beauchamp-Mustafaga, specjalista ds. Chin w Rand Corporation [wojskowy think tank USA], [nazywa to](https://jamestown.org/program/cognitive-domain-operations-the-plas-new-holistic-concept-for-influence-operations/) niemniej niż "ewolucją w działaniach wojennych, krokiem z domeny naturalnej i materialnej - lądowej, morskiej, powietrznej i elektromagnetycznej - do sfery ludzkiego umysłu". PLA, jak mówi, ma nadzieję "kształtować, a nawet kontrolować zdolności poznawcze wroga w zakresie myślenia i podejmowania decyzji". Od kampanii dezinformacyjnych po nowoczesną broń skierowaną na mózg, "wojna mózgowa" szybko staje się rzeczywistością. Platformy takie jak TikTok [stanowią przykład wpływu poznawczego](https://www.forbes.com/sites/emilsayegh/2022/11/09/tiktok-users-are-bleeding-data/?sh=f25b6c36a2fe), kształtując przekonania i preferencje swojej ogromnej bazy użytkowników, jednocześnie gromadząc dane i opracowując psychogenne profile swoich użytkowników. Algorytm TikTok ma moc kształtowania opinii publicznej i wykorzystywania danych o użytkownikach do kształtowania ich preferencji, uprzedzeń i przekonań. Doświadczyłam tego osobiście. Po moim przemówieniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, influencerzy TikTok wyrwali część przemówienia z kontekstu i nagłośnili je na platformie. Filmy te uzyskały miliony wyświetleń. Moje próby zwalczania dezinformacji na tej samej platformie otrzymały ułamek wyświetleń, podobnie jak próby podejmowane przez tych samych influencerów, których nagrania stały się viralami. Wydaje się, że łatwiej jest oczernić osobę, która rzuca światło na autorytarne praktyki, niż wzmocnić jej przesłanie o już mrożącym krew w żyłach nadużywaniu neurotechnologii przez reżim. Zagraniczne zbieranie danych biometrycznych o Amerykanach jest coraz częstsze, a użytkownicy nieświadomie dostarczają danych o rozpoznawaniu twarzy poprzez filtry i gry TikToka. Ale obecna koncentracja na TikToku nie powinna zaślepić nas na zbieranie wrażliwych danych biometrycznych przez Chiny za pomocą innych technologii, które wdrożyły w Stanach Zjednoczonych. Jednym z przykładów jest urządzenie Flowtime, neurotechnologiczny zestaw słuchawkowy używany przez wielu Amerykanów do medytacji, gier i innych celów, [wyprodukowany przez chińską firmę Hangzhou Enter Electronic Technology Co, Ltd](https://www.meetflowtime.com/policies/privacy-policy) ("Entertech"). Entertech sprzedał również dziesiątki tysięcy hełmów wyposażonych w czujniki EEG do Państwowej Korporacji Sieciowej - chińskiej państwowej korporacji energetycznej - aby mogła ona mierzyć zmęczenie swoich pracowników i inne aktywności fal mózgowych w czasie rzeczywistym podczas pracy. Entertech [zgromadził miliony surowych zapisów danych EEG](https://blog.singularitynet.io/singularitynet-partners-with-the-chinese-neurotechnology-firm-entertech-58d25f0a5ecc?gi=c9a710beaafa) od osób z całego świata, wraz z danymi osobowymi oraz informacjami o urządzeniach i aplikacjach używanych przez te osoby. Najbardziej niepokojącym aspektem wojny kognitywnej jest rozwój broni kontrolującej mózg. Naukowcy finansowani przez chińską Narodową Fundację Nauk Przyrodniczych [wezwali Chiny do inwestowania w wojskową naukę o mózgu](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1008127517303188?via%3Dihub) (MBS), badającą szkodliwy wpływ różnych rodzajów broni na tkanki mózgowe oraz rozwój interferencji fal mózgowych i broni infradźwiękowej. Mózg, jak twierdzą, jest "'sztabem dowodzenia' ludzkiego ciała", a broń "[p]recyzyjnie atakująca 'sztab'" stanie się wkrótce "jedną z najskuteczniejszych strategii decydujących o zwycięstwie lub porażce na polu walki". Chociaż amerykańska społeczność wywiadowcza [odrzuciła ostatnio możliwość, że syndrom Hawański został wywołany przez obcego przeciwnika](https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/03/01/havana-syndrome-intelligence-report-weapon/), amerykańskie wojsko [prowadzi testy energii pulsacyjnej na zwierzętach](https://www.military.com/daily-news/2023/03/11/us-military-has-been-testing-pulsed-energy-animals-trying-recreate-mysterious-havana-syndrome.html), próbując odtworzyć efekty syndromu Hawańskiego. Zaadresowanie problemu wojny kognitywnej wymaga wielopłaszczyznowego podejścia, które wykracza poza zakazanie aplikacji takich jak TikTok. Musimy szybko podjąć działania w celu zapewnienia jednostkom globalnych praw i norm, które zabezpieczą ich prawo do wolności poznawczej oraz zapewnią jednostkom prawo do prywatności psychicznej, wolności myśli i samostanowienia o naszych mózgach i doświadczeniach psychicznych. Musimy również zwiększyć świadomość społeczną na temat zagrożeń związanych z platformami cyfrowymi i urządzeniami neurotechnologicznymi poprzez udostępnienie społeczeństwu solidnych informacji na temat zagrożeń nich samych i bezpieczeństwa narodowego. Edukacja użytkowników na temat potencjalnych zagrożeń i promowanie umiejętności cyfrowych umożliwi jednostkom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich obecności w sieci i urządzeń, z których korzystają. Walka o nasze umysły wymaga kompleksowej, długoterminowej strategii łączącej prawa, politykę, technologię, edukację i współpracę międzynarodową. Zachęcanie do otwartego dialogu i przejrzystości między rządami, sektorem prywatnym i obywatelami zwiększy zaufanie i ułatwi wspólne zrozumienie walki o nasze mózgi. Działając teraz, możemy zbudować solidną obronę przed ciągle ewoluującymi zagrożeniami dla naszej wolności poznawczej i integralności naszego narodu, zabezpieczając podstawy prawa do swobodnego myślenia dla przyszłych pokoleń. Nita Farahany jest autorką książki The Battle for Your Brain: Defending Your Right to Think Freely in the Age of Neurotechnology (St Martin's Press 2023) oraz profesorką prawa i filozofii na Duke University.

Ostoja wolności słowa jaką miał się stać Twitter pod rządami Muska podejmuje decyzje, których odmawiał Twitter przed jego przejęciem. >Twitter 2.0 nie tylko ochoczo liże buty rządu Indii w reakcji na wezwanie do zablokowania kont krytycznych dziennikarzy i polityków, ale nie przestrzega w tym nawet swoich własnych zasad [Podsumowuje evacide](https://hachyderm.io/@evacide/110096635480607116) Nowe blokady dotyczą separastycznego polityka z Punjabu, w którym od 18 marca panuje blokada dostępu do internetu i wiadomości SMS dotykająca 27 milionów ludzi. Zablokowani dziennikarze, często żyjący poza granicami Indii nie zostali skazani za swoje publikacje w żadnym prawomocnym procesie.

Panoptykon wreszcie na fedi: [@panoptykon@eupolicy.social](https://eupolicy.social/users/panoptykon)

Utah ogranicza dostęp dzieci i nastolatków do mediów społecznościowych
Ustawy podpisane przez republikańskiego gubernatora są krytykowane jako zamach na wolność słowa młodych ludzi. Zwolennicy przekonują, że pomogą chronić młodzież przed zagrożeniami czyhającymi w internecie. Dwie ustawy podpisane w czwartek przez republikańskiego gubernatora Utah Spencera Coxa mają wejść w życie w marcu 2024 r. Można się spodziewać, że zostaną zaskarżone przez gigantów Doliny Krzemowej. Nowe prawo nakazuje platformom wprowadzenie rozwiązań, które uniemożliwią osobom poniżej 18. roku życia korzystanie z nich między godz. 22.30 a 6.30. Będą wymagać potwierdzenia wieku przez osobę dorosłą, by nieletni użytkownik mógł dalej korzystać ze swojego konta. Rodzice lub opiekunowie prawni będą mieli dostęp do treści publikowanych przez dziecko. Ułatwione zostanie także pozywanie platform o odszkodowanie za szkody wyrządzone młodym osobom. Fundacja Electronic Frontier Foundation, która apelowała do Coxa o zawetowanie ustaw, przekonuje, że naruszają one wolność słowa i prawo do prywatności dzieci i nastolatków. Zauważa też, że wymóg weryfikacji wieku pozwoli firmom na zbieranie dodatkowych danych. W trosce o zdrowie psychiczne Agencja Associated Press ocenia, że inicjatywa z Utah jest przykładem pokazującym, jak zmieniło się podejście polityków do sektora nowych technologii. Przypomina, że tego samego dnia, gdy Cox podpisywał ustawy, w Kongresie zeznawał szef TikToka. "Giganci technologiczni, tacy jak Facebook czy Google, cieszyli się przez ponad dekadę niepohamowanym wzrostem, ale troska o prywatność użytkowników, obawy przed mową nienawiści, dezinformacją i szkodliwymi skutkami dla zdrowia psychicznego nastolatków skłoniły polityków do ataków na Big Tech i prób powściągnięcia jego zapędów" - ocenia AP. O podobnych prawach jak te w Utah dyskutuje się w innych republikańskich stanach: Arkansas, Teksasie, Ohio i Luizjanie. A także w niektórych stanach rządzonych przez Demokratów, takich jak New Jersey. Kalifornia zabroniła już firmom profilowania reklam wyświetlanych dzieciom lub wykorzystywania informacji o nich w sposób, który mógłby im zaszkodzić. Dwa lata temu Utah, gdzie większość członków legislatury (podobnie jak mieszkańców) to mormoni, zobowiązało koncerny technologiczne do automatycznego blokowania porno na telefonach i tabletach sprzedawanych w tym stanie. W końcu jednak po burzliwych debatach postanowiono, że nakaz wejdzie w życie dopiero, gdy podobne regulacje wprowadzi co najmniej pięć innych stanów.

>Od niedawna Meta Verified działa m.in. w USA, Australii i Nowej Zelandii. Cena to 14,99 dol. miesięcznie (przy zakupie na iOS/Android) lub 11,99 dol. miesięcznie (przy zakupie przez przeglądarkę, daje to znaczek wyłącznie na Facebooku). > >**Twórcy, którzy zdecydują się na Meta Verified, uzyskają np. "zwiększoną widoczność i zasięgi" **

SVMetaSearch - polska metawyszukiwarka
Witajcie! Od pewnego czasu rozwijam już ten projekt, ale dopiero teraz pomyślałem, że taki projekt spróbuję rozreklamować. Czym jest SVMetaSearch? Jest to metawyszukiwarka bazowana na kodzie SearXNG z własnymi (i na ten moment subtelnymi, ale zawsze coś) modyfikacjami. Celem jest jednak wyróżnienie się na tle innych instancji SearXNG, co może jednak potrwać dłuższy czas ze względu na mój obecny brak czasu - między innymi w planach jest jej redesign, czy też dodanie innych silników wyszukiwania. Do tego drugiego już teraz można dołożyć swoją cegiełkę - wystarczy mieć konto na Codebergu i [zaznajomić się z tym repozytorium.](https://codeberg.org/SVWareHouse/SVMetaSearch) Silniki wyszukiwania są dostępne w folderze `searx/engines`. Oczywiście rozumiem Wasze upodobania co do wyszukiwarek (na przykład takie DuckDuckGo wspiera tzw. "!bangs" które są naprawdę wygodne, ale te na SVMS i w zasadzie każdej innej instancji SearXNG można wywołać za pomocą dodania `!!` przed nazwą banga), jednak co przemawia za przejściem na SVMetaSearch? * Choć używam na swojej instancji skryptu do statystyk (withcabin.com, jak coś!), robię to tylko w celu uzyskania liczby ogólnych wyszukań danego dnia. Cokolwiek wyszukujecie zostaje na Waszych urządzeniach, **a ja tego na Cabinie nie widzę.** Ani też dostawcy silników - jedyne co otrzymują to wyszukiwana fraza, ale w żaden sposób nie mogą tego powiązać z Wami. * To Wy kontrolujecie SVMS, nie na odwrót. Za pomocą szerokiej gamy ustawień możecie dopasować z jakich silników chcecie uzyskiwać informacje, jak ma wyglądać strona, itd. Nie chcesz używać Google jako jednego z silników? Proszę bardzo, możesz to wyłączyć. * Tak jak wspomniałem wcześniej, możliwością kontrybucji do rozwoju projektu. Czy to kodem, pieniędzmi a nawet zwykłym promowaniem wśród znajomych czy też przejście na SVMetaSearch. **WAŻNE:** w przyszłości ten projekt będzie miał dedykowaną domenę, a requesty z searx.slavistapl.xyz będą kierowane właśnie na nową domenę na pewien czas przed wygaśnięciem obecnej (zostałem zablokowany przez OVH bez powodu, gwoli ścisłości). Z góry dziękuję za korzystanie z SVMetaSearch i pomoc w promowaniu projektu!


cross-postowane z: https://lemmy.ml/post/903108 > "W tej chwili* jeśli zapytasz chatbota Microsoftu w Bing, czy chatbot Google'a Bard został wyłączony, powie, że tak, podając jako dowód artykuł informacyjny, który omawia tweeta, w którym użytkownik zapytał Barda, kiedy zostanie wyłączony, a Bard powiedział, że już to zrobiono, przytaczając komentarz z Hacker News, w którym ktoś zażartował, że tak się stało, a ktoś inny użył ChatGPT do napisania fake newsa o tym wydarzeniu.

> Komisja Europejska zamierza nakazać operatorom komunikatorów skanowanie wiadomości w celu wykrywania pornografii dziecięcej. Rozporządzenie ma objąć też szyfrowane komunikatory, takie jak WhatsApp czy Signal. To niebezpieczne i nieskuteczne. > Zamiast naiwnego technosolucjonizmu, próbującego narzucić technologiczne rozwiązania społecznych problemów, potrzebna jest rzeczowa edukacja seksualna, rzetelna edukacja medialna (w tym rodziców!), i instytucje godne zaufania dzieci i nastolatków na tyle, by nie bały się do nich zwrócić po poradę i pomoc.

Dobre wiadomości! 🙂 Prezes UODO wyciąga wnioski z dotychczasowych postępowań dotyczących cookies. W wyniku naszej skargi duży operator telekomunikacyjny dostaje upomnienie i zmienia sposób odbierania zgód na swojej stronie internetowej.

Amerykańska organizacja zajmująca się obroną praw obywatelskich, EFF, poinformowała, że pomimo wyroku uniewinniającego szwedzki aktywista, Ola Bini, wciąż ma zakaz upuszczania kraju. Sprawa ciągnie się już od 4 lat i - jak zauważyła organizacja - wciąż obserwuje się proces opóźniania rozwoju sprawy. Szwedzkiemu aktywiście, Oli Biniemu, prokuratura zarzuciła "nieuprawniony dostęp do systemów komputerowych". W styczniu zapadł wyrok uniewinniający, przyjęty z ulgą na całym świecie - m. in. przez Amnesty International czy sprawozdawcę ds. wolności słowa w Organizacji Państw Amerykańskich. Mimo, iż Oli Bini został uniewinniony w styczniu, wyrok wciąż nie został opublikowany na piśmie a w związku z tym represje wobec aktywisty wciąż pozostają w mocy. Nie może on opuścić kraju, korzystać ze swoich kont bankowych ani odzyskać swojego sprzętu zabranego w 2019 roku. Co więcej, w międzyczasie prokuratura i ekwadorska Narodowa Korporacja Telekomunikacyjna (CNT) wyraziły już zamiar złożenia apelacji. Sprawa jest powiązana z Julianem Assange'em Bini został aresztowany 11 kwietnia 2019 roku na lotnisku w Quito, stolicy Ekwadoru, pod zarzutem szpiegostwa komputerowego. Kilka godzin wcześniej ekwadorski minister spraw wewnętrznych zapowiedział rozprawienie się z podejrzanymi hakerami. Dzień wcześniej założyciel Wikileaks Julian Assange został wydany przez Ekwador brytyjskim władzom - a wcześniej Bini odwiedział dziennikarza w ekwadorskiej ambasadzie w Londynie. ![](https://szmer.info/pictrs/image/fdfc3097-95cb-4b0f-bc9a-a96dde62e568.png)

cross-posted from: https://szmer.info/post/294910 > > Artificial intelligence in its current form is based on the wholesale appropriation of existing culture, and the notion that it is actually intelligent could be actively dangerous

Meta przejechała się na NFT
"Meta poinformowała o likwidacji funkcjonalności związanych z NFT wprowadzonych swego czasu na Facebooku oraz Instagramie. Powodem podjęcia takiej decyzji jest (najprawdopodobniej) niewystarczające zainteresowanie ze strony internautów oraz zbyt niskie wpływy ze sprzedaży niewymienialnych tokenów. " Kolejna genialna inwestycja Zuckerberga obok wywaleniu kilkunastu miliardów $ w Second Life.

To kolejne cięcia po listopadowych, w których zwolnionych zostało 11.000 osób, dodatkowo 5.000 pozycji ma pozostać nieobsadzonych. Zuck obwinia spowolnienie w przychodach, stopy procentowe w USA, oraz rosnącą regulacje działalności sektora. Oczywiście w żadnym wypadku nie ma to nic wspólnego z topieniem miliardów dolarów w nieudanym klonie Second Life...Jak informują na swoim koncie mastodona na powiązanym z projektem serwerze Kolektiva: >Wiedzieliśmy, że to tylko kwestia czasu, zanim spadniemy z platformy byłego męża Grimes jak nieudany satelita SpaceX. > >Czas polegania na korporacyjnych platformach mediów społecznościowych już dawno się skończył. > >Jaramy się wzrostem społeczności tutaj na mastodonie i zamierzamy udostępniać tu nasze anarchistyczne, antykapitalistyczne i antykolonialne filmy przez kolejne lata. Załączone zrzuty ekranu nie dają odpowiedzi co dokładnie "poświęcony wolności słowa" Twitter uznał za uzasadnienie trwałego bana. SubMedia oferują jednak własne wytłumaczenie, żartując że nowe zasady wyglądają następująco: ![](https://szmer.info/pictrs/image/de9ce180-638c-49c9-b8f2-2f407a7ca677.jpeg) Według których zasady Twittera łamie wszystko na co wskaże palcem jako "antifę /transseksualizm/lewactwo" Andy Ngo, skrajnie prawicowy pseudodziennikarz, budujący swoją karierę na zwalczaniu "antify".

Nie chcę, żebyś o tym wiedział. Ok, a panu Incognito powiesz? Oczywiście, że tak!

Wpis o Signalu, jego centralizacji i tym, z czym się ona wiąże. ::: spoiler spojler W tym przypadku autor utracił dostęp do Signala, ponieważ nie miał zainstalowanych usług Play na telefonie. Wymagało to od niego ciągłego potwierdzania numeru telefonu i rozwiązywania kapcz, aż Signal stwierdził, że z tego numeru nastąpiło zbyt wiele prób i zbanował go na kilka godzin. ::: Z mojej strony, chociaż wciąż używam Signala, polecam [XMPP](https://szmer.info/c/xmpp) 😉

Wedle badań przeprowadzonych przez portal netzpolitik.org wyniki wyszukiwania na YouTube w niektórych dziedzinach są zdominowane przez duże koncerny medialne. W ten sposób portal chce walczyć z dezinformacją i mową nienawiści. W efekcie tego mniejsi czy niezależni twórcy prawie nie odgrywają roli. W związku z tym jeden z nich - Christoph Krachten (prowadzący kanał o badaniach i nauce) uznał, że jego prawa zostały naruszone - i postanowił walczyć. W lutym, powołując się na tzw. Medienstaatsvertrag (MStV), pod który wedle skarżącego podlega też You Tube, złożył skargę do Urzędu ds. Mediów Hamburg/Schleswig-Holstein. MStV, czyli Państwowy Traktat dot. Modernizacji Systemu Medialnego w Niemczech, może zmusić YT do ujawnienia zasad, według których tworzone są wyniki dla wyszukiwania treści dziennikarsko-redakcyjnych, a w efekcie zmusić platformę do niestosowania dyskryminacji. Nie wiadomo jednak, czy wspomniany traktat rzeczywiście można zastosować w przypadku YT. Rzeczniczka Urzędu do Spraw Mediów w Hamburg/Schleswig-Holstein powiedziała, że nie może na chwilę obecną rozstrzygnąć, czy YT przy ustalaniu kolejności wyników wyszukiwania działa zgodnie z prawem. Jednak postępowanie w podobnej sprawie toczy się już przeciwko google, które w wynikach wyszukiwania promowało państwowy portal gesund.bund.de>Esther Crawford, szefowa działu płatności Twittera, została zwolniona. Firma zwolniła co najmniej 50 pracowników w rzezi mającej miejsce w sobotni wieczór, w tym Crawford, lojalistkę Elona Muska która jak dotąd przetrzymywała trudną transformację firmy, jak informuje Platformer. W listopadzie, po przejęciu Twittera przez Muska, Crawford opublikowała zdjęcia na których widać jak śpi w biurze starając się udowodnić swoje oddanie firmie. "Jako, że niektórzy tracą głowę wytłumaczę; robienie trudnych rzeczy wymaga poświęceń (czasu, energii, etc)", tłumaczyła w wątku na Twitterze, w odpowiedzi na wybuch oburzenia. Po przejęciu przez Muska, Crawford “zaczęła się pozycjonować do większej roli” w firmie, relacjonowało The Verge w styczniu. Niefortunnie dla niej, plan nie zadziałał — ale przynajmniej może wrócić do spania na normalnym materacu.

>Kanadyjski rząd zakazuje używania TikToka na służbowych urządzeniach elektronicznych, będąc kolejnym krajem, który ogłosił ograniczenia dotyczące aplikacji wideo ze względu na obawy związane z cyberbezpieczeństwem. > >Zakaz ma wejść w życie we wtorek. Pobieranie TikToka będzie zablokowane na urządzeniach wydanych przez rząd, a istniejące instalacje aplikacji zostaną usunięte, zgodnie z oświadczeniem urzędu skarbowego. > >"Po dokonaniu analizy aplikacji TikTok, Chief Information Officer of Canada ustalił, że stanowi ona niedopuszczalny poziom ryzyka dla prywatności i bezpieczeństwa" - napisano w oświadczeniu. > >Oświadczenie przewodniczącej Rady Skarbowej Mony Fortier stwierdza, że decyzja jest zgodna z tymi, które podjęli "nasi międzynarodowi partnerzy." Rząd federalny USA, wraz z ponad połową stanów USA i Komisja Europejska, wszystkie ogłosiły podobne ograniczenia TikTok na urządzeniach, którymi zarządzają lub którym zezwalają na korzystanie z oficjalnych sieci. > >W oświadczeniu odpowiadającym na zakaz, TikTok określa jako "zastanawiające", że Kanada ogłosiła ruch "dopiero po podobnych zakazach" w UE i Stanach Zjednoczonych, i bez skontaktowania się z firmą w sprawie swoich obaw.

Kończy się pewien etap rozwoju - powstał prototyp, który pozwolił mi zweryfikować czy taka forma ma sens w fediverse.


>Istnieją inne wyszukiwarki poza Googlem i Bingiem, często nastawione na większą prywatność. Na przykład DuckDuckGo. Te wyszukiwarki zazwyczaj nie mają własnego indeksu i crawlerów, używają interfejsów API Google i Bing. Przy takim wzroście cen może to spowodować problemy. Jeśli koszty DuckDuckGo wzrosną o 500%, nie jest oczywiste, czy będą w stanie utrzymać się na powierzchni.

  Create a post

  Wolny (jak w rewolucji) internet to podstawa współczesnej organizacji ruchów społecznych. Nie możemy pozwolić, żeby kontrola nad tym co i komu mówimy spoczywała w rękach korporacji.

  Ta społeczność ma na celu dyskutowanie jasnych i ciemnych stron internetowej wolności. Tak alternatyw, jak i wyciągających się za nami korporacyjnych.

  Z zakresu informatyki warto zajrzeć też do społeczności;

  Polecamy uwadze też przydatny spis praktycznych Szmerowych techno-porad.

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 13 users / week
  • 33 users / month
  • 92 users / 6 months
  • 1 subscriber
  • 255 Posts
  • 536 Comments
  • Modlog
  szmer
  Fediwers informacji i ciekawostek po polsku

  Możesz współtworzyć ten serwis, jeśli tylko zechcesz! Publikuj interesujące Cię materiały w stosownych społecznościach lub jeśli brakuje odpowiedniej stwórz nową!

  Wszelkie uwagi i problemy z działaniem naszego serwisu możecie zgłaszać w społeczności meta, na naszym kanale dyskusyjnym w sieci matrix lub pisząc na szmer@riseup.net.

  Działamy bez reklam i śledzenia, jednak ma to swoje realne koszta. Jeśli jesteś w stanie i chcesz nas wesprzeć będziemy bardzo wdzięczni; przyjmujemy datki przez nasz profil na liberapay :)

  ZASADY:

  -> z szacunkiem - każda osoba powinna się tu czuć mile widziana

  -> żadnej bigoterii - w tym rasizmu, seksizmu, homofobii, ksenofobii itd

  -> żadnego porno - przynajmniej dopóki nie powstaną zamknięte/prywatne grupy

  -> żadnych reklam/spamu

  -> jeśli za treść trzeba zapłacić korporacji, mile widziany jest alternatywny link gdzie nie trzeba