• 3 Posts
  • 16 Comments
Joined 1Y ago
cake
Cake day: Jun 12, 2021

help-circle
rss

Dla społeczeństwa obywatelskiego to będzie jedynie korzyść. Szansa, żęby obywatele przerzucili się na serwisy społeczne, nie korporacyjne, które nie istnieją po to, by dzielić społeczeństwo obywatelskie.


Warto przypominać bo jest to genialna w swojej prostocie a aapka. Mnóstwo osób już mi się udało przekonać na komunikację przez Deltę.No przecież napisałem wyraźnie „zwalniać“.

A to się zgadzam, też nie lubię rowerzystów, którzy przejeżdżają przez przejścia dla podszyt.Kierowcy też powinni zwalniać przed przejściami, żeby nie zabić niechcący kogoś. To nie tylko odpowiedzialność rowerzysty.Piłat
Stare, ale ciągle śmieszy :D

You can try Movim, I think it’s most alike from all Xmpp clients.